Drukuj

Pomoc

Jak skonfigurować klienta pocztowego dla serwera ibox14.vn.pl?

Konfiguracja klienta pocztowego krok po kroku (na przykładze MS Outlook):

 • Serwer poczty przychodzącej: ibox14.vn.pl
 • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): ibox14.vn.pl
 • Nazwa użytkownika: podajemy pełną nazwę w formacie "Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." czyli główny adres email (nie alias)
 • Dla serwera wychodzącego (SMTP) zaznaczamy opcję "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia" oraz "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej".
 • W zakładce "Zaawansowane" musimy wybrać: zaznaczyć opcję "Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)" powinno na się automatycznie zminić pole portu "Serwer przychodzący (POP3)" na wartość 995, jeśli nie wpisujemy ten numer portu. "Serwer wychodzący (SNMP)"  wpisujemy  port 465 jeżeli program automatycznie nie wybrał portu po wybraniu połączenia szyfrowanego "Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu" wybieramy "Automatyczne" lub jeśli nie zadziałał ten wybór to wybieramy "SSL".

Opisana powyżej konfiguracja dotyczy obsługi protokołu POP3, na serwerze Mefisto14 jest takrze zaimplementowana obsługa protokołu IMAP. W dużym skrócie różnica polega na tym, że POP3 operuje na wiadomościach (ściąga pojedyńcze maile z serwera do komputera klienta) natomiast IMAP operuje na folderach (synchronizuje zawartość folderów na serwerze i koputerze klienta). Teoretycznie IMAP jest szybszy i generuje mniejszy ruch pomiędzy serwerem a klientem stąd jest polecany np. do odbierania poczty za pomocą telefonów komórkowych. Różnice w konfiguracji klienta pocztowego są następujące:

 • W "Typ konta" wybieramy IMAP
 • W zakładce "Zaawansowane" w polu "Serwer przychodzący (IMAP) musi być wpisany port 993.
 • Mamy dodatkowe dwie opcje do wybrania: W zakładce "Ogólne" pojawia się "opcja przeczyszczania" zalecamy zaznaczyć to pole gdyż w ten sposób usuwamy z serwera wiadomości skasowane w kliencie. W zakładce "Foldery" mamy do wyboru sposób przechowywania wiadomości po stronie klienta, tutaj wybór zależy od indywidualnych upodobań.
 • Po poprawnej konfiguracji klient powinien zsynchronizować foldery z serwera. Jeśli nie pojawiły się atomatycznie domyślne podfoldery "Drafts/Junk/Sent/Trash" (lub inne zdefiniowane przez klienta na serwerze) można wymusić utworzenie folderów logując się do programu pocztowego "ROUND CUBE" na serwerze - opis pod adresem https://poczta.vn.pl

Opisana konfiguracja dotyczy programu Microsoft Outlook jednak dla pozostałych programów pocztowych wygląda podobnie.

UWAGA1! W programie Outlook 2007/2010 podczas wysyłania poczty wymagana jest akceptacja certyfikatu po każdym uruchomieniu programu - nie mamy pojęcia dlaczego Outlook akceptuje zainstalowany certyfikat podczas pobierania poczty a nie akcepuje przy wysyłaniu...

Jak skonfigurować klienta pocztowego dla serwera ibox16.vn.pl?

Konfiguracja klienta pocztowego krok po kroku (na przykładze MS Outlook):

 • Serwer poczty przychodzącej: ibox16.vn.pl
 • Serwer poczty wychodzącej (SMTP): ibox16.vn.pl
 • Nazwa użytkownika: podajemy pełną nazwę w formacie "Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." czyli główny adres email (nie alias)
 • Dla serwera wychodzącego (SMTP) zaznaczamy opcję "Serwer wychodzący (SMTP) wymaga uwierzytelnienia" oraz "Użyj tych samych ustawień, co mój serwer poczty przychodzącej".
 • W zakładce "Zaawansowane" musimy wybrać: zaznaczyć opcję "Ten serwer wymaga zaszyfrowanego połączenia (SSL)" powinno na się automatycznie zminić pole portu "Serwer przychodzący (POP3)" na wartość 995, jeśli nie wpisujemy ten numer portu. "Serwer wychodzący (SNMP)"  wpisujemy  port 465 jeżeli program automatycznie nie wybrał portu po wybraniu połączenia szyfrowanego "Użyj połączenia szyfrowanego następującego typu" wybieramy "Automatyczne" lub jeśli nie zadziałał ten wybór to wybieramy "SSL".

Opisana powyżej konfiguracja dotyczy obsługi protokołu POP3, na serwerze Mefisto14 jest takrze zaimplementowana obsługa protokołu IMAP. W dużym skrócie różnica polega na tym, że POP3 operuje na wiadomościach (ściąga pojedyńcze maile z serwera do komputera klienta) natomiast IMAP operuje na folderach (synchronizuje zawartość folderów na serwerze i koputerze klienta). Teoretycznie IMAP jest szybszy i generuje mniejszy ruch pomiędzy serwerem a klientem stąd jest polecany np. do odbierania poczty za pomocą telefonów komórkowych. Różnice w konfiguracji klienta pocztowego są następujące:

 • W "Typ konta" wybieramy IMAP
 • W zakładce "Zaawansowane" w polu "Serwer przychodzący (IMAP) musi być wpisany port 993.
 • Mamy dodatkowe dwie opcje do wybrania: W zakładce "Ogólne" pojawia się "opcja przeczyszczania" zalecamy zaznaczyć to pole gdyż w ten sposób usuwamy z serwera wiadomości skasowane w kliencie. W zakładce "Foldery" mamy do wyboru sposób przechowywania wiadomości po stronie klienta, tutaj wybór zależy od indywidualnych upodobań.
 • Po poprawnej konfiguracji klient powinien zsynchronizować foldery z serwera. Jeśli nie pojawiły się atomatycznie domyślne podfoldery "Drafts/Junk/Sent/Trash" (lub inne zdefiniowane przez klienta na serwerze) można wymusić utworzenie folderów logując się do programu pocztowego "ROUND CUBE" na serwerze - opis pod adresem https://poczta.vn.pl

Opisana konfiguracja dotyczy programu Microsoft Outlook jednak dla pozostałych programów pocztowych wygląda podobnie.

UWAGA1! W programie Outlook 2007/2010 podczas wysyłania poczty wymagana jest akceptacja certyfikatu po każdym uruchomieniu programu - nie mamy pojęcia dlaczego Outlook akceptuje zainstalowany certyfikat podczas pobierania poczty a nie akcepuje przy wysyłaniu...

Procedura przenoszenia danych z serwera iboxXX.vn.pl na serwer iboxXY.vn.pl

UWAGA!!! Termin przenoszenia danych będzie każdorazowo uzgadniany z klientami jednak wszystkie dane z aktualnie wyłączanego serwera powinny być przeniesione do 30 października 2020.

UWAGA!!! Ze względu na zbyt duże różnice w oprogramowaniu serwerów nie jest możliwe bezpośrednie przeniesienie danych. 

Serwery wirtualne (zarządzanie przez ISPconfig) są wcześniej skonfigurowane przez nas z danymi, które otrzymali Państwo w "Metryczce serwera". Zmiany (nowe konta pocztowe, bazy danych itp.), które dokonali Państwo później będą musiały być powtórzone. Ponieważ okres przenoszenia serwera wirtualnego trwa około tygodnia na jednego klienta, w tym czasie jednocześnie będą mieli Państwo dostęp do panelu ISPconfig starego i nowego serwera co ułatwi przeniesienie konfiguracji.

I. Serwery www.

1. Standardowe serwisy www (html) - serwisy tego typu będę przeniesione na nowy serwer automatycznie - nie jest wymagana interwencja klientów.

2. Serwisy oparte o php z własną bazą danych (lub bez bazy) - będą przeniesione na nowy serwer automatycznie jednak może się okazać konieczna konsultacja z twórcą serwisu (osobą, która napisała dla Państwa serwis) aby dostosować kod oprogramowania do nowego serwera.

3. Serwisy oparte o php i MySql (Joomla, Wordpress itp.) - te serwisy, które były instalowane i konfigurowane przez nas będą przeniesione na nowy serwer automatycznie. Serwisy instalowane przez klientów lub osoby trzecie będą musiały być przeniesione przez klienta we własnym zakresie. Poniżej kilka pomocnych informacji dotyczących przenoszenia serwisów opartych o Joomla:

a) Joomla 2.x 3.x - najprościej serwis jest przenieść za pomocą komponentu Akeeba Backup.

b) Joomla 1.x - UWAGA!!! Te wersje nie są już wspierane przez twórców za to są doskonale rozpoznane przez hackerów w związku z tym bezpośrednie przeniesienie na nowy serwer będzie blokowane administracyjnie! Istnieją jednak sposoby na konwersję (danych) z wersji 1.5 do wersji 2.x i 3.x. Dwa zalecane przez nas sposoby konwersji zostały opisane tutaj: trudniejszy łatwiejszy.

II. Konta pocztowe. (Uwaga! Jak to było napisane powyżej, klienci, którzy sami konfigurowali konta muszą je wcześniej odtworzyć na nowym serwerze)

1. Użytkownicy protokołu POP3: Wystarczy (w uzgodnionym wcześniej terminie) pobrać pocztę ze starego serwera a następnie zmienić w Otlooku itp. w ustawieniach konta pocztowego nazwę serwerów pocztowych z iboxXX.vn.pl na iboxXY.vn.pl.

2. Użytkownicy protokołu IMAP: Niestety w Outlooku (na innych programach pocztowych nie sprawdzaliśmy) nie działa poprawnie synchronizacja "w dwie strony" więc nie można zastosować sposobu opisanego powyżej. Trzeba założyć nowe konto pocztowe i plik wymiany danych dla nowego serwera. W efekcie, przez jakiś czas mamy aktywne dwa konta. Po wyłączeniu starego serwera można konwertować plik IMAP starego konta do formatu .pst aby zachować archiwalne wiadomości.

3. Użytkownicy poczty przez www (ROUNDCUBE): W pierwszej kolejności należy zarchiwizować swoją pocztę konfigurując dowolnego klienta pocztowego (np. Outlooka) do pobrania poczty za pomocą protokołu POP3. Następnie wykonać eksport kontaktów (ROUNDCUBE) do formatu .vcf. Na nowym serwerze wykonać import kontaktów.

UWAGA! Na nowym serwerze jest stosowana zasada "silnych haseł" i może się zdarzyć, że nie zostanie zaakceptowane hasło z serwera ibox6.vn.pl. W takim przypadku należy wpisać nowe hasło lub wygenerować automatycznie w ISPConfig, jednak hasła wygenerowane przez system są trudne do zapamiętania - najprostszą metodą na silne hasło jest zastosowanie w haśle 1-2 dużych liter i 1-2 znaków specjalnych (podkreślnik, wykrzyknik itp.) lub i cyfr.

Masz Pytanie? Pisz!

Masz więcej pytań? Wyślij wiadomość!

bm

vnsqm